Βελτίωση επιδόσεων Κύριο

Μην εστιάζετε μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας σας, αξιολογήστε και βελτιώστε τις επιδόσεις της.

Οι επιδόσεις της ιστοσελίδας σας στην ταχύτητα φόρτωσης αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά της.

Οι επισκέπτες αποτρέπονται από ιστοσελίδες που αργούν να φορτώσουν και αυτό μεταφράζεται σε αισθητή μείωση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.

Όμως, και η Google δε συμπαθεί ιδιαιτέρως τις ιστοσελίδες χαμηλών επιδόσεων, με συνέπεια να τις μετατοπίζει σε χαμηλότερες θέσεις κατάταξης στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.

Τι χρειάζεται μία ιστοσελίδα για υψηλές επιδόσεις

Μερικοί από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τις επιδόσεις μίας ιστοσελίδας είναι :

  • η ποσότητα του περιεχομένου της αρχικής σελίδας
  • το μέγεθος των φωτογραφιών
  • η φόρτωση εξωτερικών αρχείων για τη μορφοποίηση και την εκτέλεση κώδικα Javascript
  • οι ρυθμίσεις και η απόκριση του server όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα

Πως θα μετρήσετε τις επιδόσεις της ιστοσελίδας σας

Ένας από τους πλέον αξιόπιστους και κοινά αποδεκτούς τρόπους για τη μέτρηση των επιδόσεων της ιστοσελίδας σας είναι η δοκιμή της μέσω του GTMetrix. Αν τα αποτελέσματα της μέτρησης προκύψουν χαμηλότερα του μέσου όρου, είναι σημαντικό να δράσετε άμεσα για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Τι μπορείτε να κάνετε άμεσα :

  • να ελέγξετε πόσες ιστοσελίδες φιλοξενούνται στον ίδιο server με τη δική σας
  • να μετρήσετε την απόκριση του server της ιστοσελίδας, με την εντολή ping
  • να μειώσετε το μέγεθος των φωτογραφιών που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιώντας ένα από τα δωρεάν διαθέσιμα σχετικά εργαλεία

Για να δείτε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων θα χρειαστεί :

Στην istogram είμαστε περήφανοι που διαθέτουμε μία ταχύτατη ιστοσελίδα, γεγονός που πιστοποιεί τις δυνατότητες μας για ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων και της δική σας ιστοσελίδας!

Newsletter