Πιστοποιητικά SSL Κύριο

Εφοδιάστε υπεύθυνα την ιστοσελίδα σας με προσιτό και αξιόπιστο πιστοποιητικό SSL.

Τα πιστοποιητικά SSL διασφαλίζουν τη σύνδεση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, αποτρέποντας πιθανές υποκλοπές δεδομένων από τρίτους.

Γιατί είναι απαραίτητο ένα πιστοποιητικό SSL

Σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αποθήκευση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ενός επισκέπτη (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), ένα πιστοποιητικό SSL αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου.

Όμως και η Google πριμοδοτεί στην κατάταξη τις ιστοσελίδες που είναι εφοδιασμένες με πιστοποιητικά SSL, καθώς τις θεωρεί ασφαλέστερες και άρα περισσότερο αξιόπιστες για τους επισκέπτες.

Πόσο κοστίζει ένα πιστοποιητικό SSL

Μέχρι πρότινος, τα πιστοποιητικά SSL εκδίδονταν μόνο από εταιρείες που συμμετείχαν σε αλυσίδες αξιόπιστων φορέων για την έκδοση πιστοποιητικών. Ανάλογα με τη φερεγγυότητα της κάθε εταιρείας, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έχουν κόστος που ξεκινάει από τα 100 € ανά έτος και φθάνει σε δυσθεώρητα μεγέθη για τα δεδομένα μίας μικρής επιχείρησης.

Πλέον, η κατάσταση αυτή διαφοροποιήθηκε αισθητά προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων, με την εμφάνιση του Let’s Encrypt, ενός φορέα που εκδίδει αξιόπιστα πιστοποιητικά SSL χωρίς καμία επιβάρυνση για τον τελικό χρήστη!

Στην istogram, υποστηρίζουμε φανατικά τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα και ήταν φυσικό να συμμετάσχουμε άμεσα στο εγχείρημα του Let’s Encrypt, εκδίδοντας πιστοποιητικά SSL για όλα τα κύρια projects που διαχειριζόμαστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε για την εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL και στη δική σας ιστοσελίδα, με τον πλέον οικονομικό τρόπο και χωρίς κανένα συμβιβασμό σε επίπεδο αξιοπιστίας.

Newsletter