Υπηρεσίες SEO Κύριο

Στην istogram επιδιώκουμε την υψηλή επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε και παρέχουμε υπηρεσίες search engine optimization (SEO) για τη βελτίωση της κατάταξης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Η #1 αλήθεια για τις υπηρεσίες SEO

Μία αδιαμφισβήτητη αλήθεια, που αποφεύγουν να πουν πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών SEO, αναφέρεται ρητά στη μηχανή αναζήτησης της Google :

Κανένας δε μπορεί να εγγυηθεί μία #1 κατάταξη στo Google.

Οι πρακτικές μας

Παρ' όλα αυτά, στην istogram προσπαθούμε με αφοσίωση να βελτιώσουμε την κατάταξη της ιστοσελίδας σας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά white hat τεχνικές, όπως :

  • Εκτενή έρευνα για να εντοπίσουμε τις πλέον κατάλληλες λέξεις-κλειδιά
  • Εμπλουτισμό των κειμένων με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά
  • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας του περιεχομένου
  • Πλήρη καθορισμό των μεταδεδομένων της ιστοσελίδας
  • Προσθήκη κατάλληλων εναλλακτικών κειμένων στις φωτογραφίες

Τα εχέγγυα που προσφέρουμε

Στην istogram δεν υποσχόμαστε θαύματα αλλά προσφέρουμε ως εχέγγυα :

  • τη μεθοδικότητα
  • την τεχνογνωσία
  • την προσήλωση στο στόχο
  • και την ικανοποίηση των πελατών μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε μαζί πως θα αναβαθμίσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας.

Newsletter