Ιδιωτικό Cloud

Οι υπηρεσίες Cloud που παρέχονται δωρεάν (όπως το DropBox, το Google Drive κ.α.) καλύπτουν, ως επί το πλείστον, τις ανάγκες του μέσου χρήστη.

Ωστόσο, σε ένα εταιρικό περιβάλλον όπου η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην ιεραρχία των απαιτήσεων, οι δωρεάν υπηρεσίες Cloud κρίνονται ως ανεπαρκείς.

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών Cloud

Στην istogram λαμβάνουμε υπ' όψιν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχειρήσης που επιθυμεί τη μέγιστη ασφάλεια για τα δεδομένα της, και προσφέρουμε υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και διαχείρισης ιδιωτικού Cloud που επιτρέπει :

  • Συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών συσκευών
  • Συγχρονισμό διαφορετικών εκδόσεων των αρχείων
  • Πρόσβαση στα αρχεία του Cloud από οποιαδήποτε συσκευή
  • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας που μένουν ανέπαφα, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές

Στην istogram διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις τεχνικές δεξιότητες για την εγκατάσταση, διαχείριση και φιλοξενία του ιδιωτικού σας Cloud, με γνώμονα την ασφάλεια των δεδομένων σας.

 

Newsletter