Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Η ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (ΑΨΜ) αποτελεί μία εκπαιδευτική καινοτομία που υλοποιείται από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παγκοσμίως, για τη διάδοση της ακαδημαϊκής γνώσης σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης.

Μέσω των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων προσφέρονται διαρκή κίνητρα για τη δια βίου εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, για τα άτομα με αναπηρία.

Τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο εξωτερικό

Ακαδημαϊκά ιδρύματα υψηλού κύρους, στην Ευρώπη και στην Αμερική, προσφέρουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές πύλες όπως το Coursera, το EDX και το OpenUpEd, οι οποίες παρέχουν δυνατότητες αναζήτησης μαθημάτων για κάθε αντικείμενο της εκπαίδευσης. Οι ραγδαίες εξελίξεις στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα ώθησαν και τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της ποιότητας του έργου τους.

Τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στην Ελλάδα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα ίδρυμα με πλούσια ιστορία και υψηλή κατάταξη ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, συμμετέχει πλέον ενεργά στην ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων για ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Η συνεργασία του ΕΚΠΑ με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, θα συμβάλλει στη δημιουργία μίας Ελληνικής ηλεκτρονικής πύλης για την αναζήτηση των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να βρίσκει εύκολα τα προσφερόμενα μαθήματα για κάθε θεματική ενότητα.

Προσβασιμότητα των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Η πρόσβαση στα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα είναι ανοικτή για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων για τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και για χρήστες με προβλήματα όρασης, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή με αναγνώστη οθόνης. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με ουσιαστικό τρόπο, αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα προσέγγισης του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχεται ισότιμη πρόσβαση σε αυτό.

Άδεια χρήσης των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, με άδεια χρήσης Creative Commons, η οποία επιτρέπει την αναδημοσίευση και αναδιανομή του προσφερόμενου υλικού, με ρητές προϋποθέσεις. Οι άδειες χρήσης Creative Commons αποτελούν μία καινοτομία που ξεπερνά τους περιορισμούς που θέτουν οι άδειες Copyright. Η καινοτομία τους έγκειται στο ότι δηλώνουν τις επιτρεπόμενες δυνατότητες και όχι τις απαγορεύσεις στη χρήση και διανομή των πνευματικών έργων.

H istogram, τρέφωντας ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πολύτιμου έργου που θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Newsletter